• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Retourneren - Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

1. De klant heeft een bedenktijd van 15 dagen. De onderneming mag de klant vragen naar de reden van herroeping.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na de datum waarop de klant de bestelling heeft ontvangen.


Verplichtingen van de klant in geval van herroeping

1. Tijdens de bedenktijd moet de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij / zij mag het product slechts bekijken om de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. Geretourneerde producten worden systematisch gecontroleerd door de technische werkplaats en de klant is alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. Als de klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij / zij dit binnen de bedenktijd langs elektronische weg op het volgende adres: [email protected].
4. Binnen 15 dagen nadat hij / zij zijn herroeping langs elektronische weg zoals genoemd in lid 3 heeft doorgegeven, retourneert de klant het product of overhandigt hij het product samen met het herroepingsformulier persoonlijk bij Rmed (part of DécoJumbo BVBA) Rmed – chemin du Grand Marais, 50 -7822 Isières, België.
5. De klant moet het product vóór het einde van de bedenktijd met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking, samen met het herroepingsformulier retourneren.
6. De retourkosten zijn voor rekening van de klant. In geval van geschillen over de bedenktijd moet de klant bewijzen dat hij de bedenktijd in acht heeft genomen (bv. verzendbewijs).


Verplichtingen van de onderneming in geval van herroeping


1. De onderneming stuurt uiterlijk binnen de 15 werkdagen na de datum waarop het verzoek is ontvangen, een herroepingsbevestiging langs elektronische weg.
2. De onderneming vergoedt uiterlijk binnen de 15 werkdagen na de dag waarop het product is ontvangen en de controle in de werkplaats is voltooid, alle betalingen van de klant, inclusief de eventuele leveringskosten die de onderneming voor het geretourneerde product in rekening heeft gebracht.


Uitsluiting van het herroepingsrecht

Verzegelde producten die om hygiënische of gezondheidsredenen niet geretourneerd kunnen worden en producten waarvan het verpakking na levering is verbroken (bv. Anti-snurk beugels, maskers, slangen, filters, bevochtigers, toestellen, alle producten voor eenmalig gebruik), worden door de onderneming uitgesloten van het herroepingsrecht. Hetzelfde geldt voor producten die blootgesteld zijn geweest aan tabak of soortgelijke geuren evenals voor elk gebruikt product of apparaat.

Herroepingsrecht bij een aankoop op afstand : Bron :  economie.fgov.be

RETOURFORMULIER DOWNLOAD